Tìm kiếm Blog này

* Hoa Lan Hạt Đình

Hỏi hoa sao âu sầu ,
Hoa nở bởi vì đâu ?
Mưa ngâu qua cưả sổ ,
Hoa chẳng nở phai mầu .
Trong sưong chiều xuống mau ,
Hoa ngaị ngùng nhớ nhau ...

by Nguyễn Cơ
HoaiThuong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét